Genel İngilizce

Study General English with experienced English teachers in the center of  Dublin, IrelandGenel İngilizce kursu nedir? Genel İngilizce, günlük yaşamda ve çok basit durumlardan çok karmaşık vakalara varan durumlarda birşeyler anlamak ve anlaşılmak için İngilizce edinimi anlamına gelmektedir. Bu, rol yapma ve yazılı çalışma, gerçek hayat durumlarını canlandırma gibi göreve dayalı öğrenim aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bir elementary sınıfında rol oynama, genellikle birini tanıştırma, günlük alışveriş yapma ve bir havaalanındaki duyuruları anlama gibi görevleri kapsamaktadır.

İntermediate seviyesi ise kendi CV’sini hazırlama ve sunma, röportaj veya bir iş görüşmesi yapma ve resmi ve gayri resmi içerikli e-posta ve mektup yazmayı kapsamaktadır.

Advanced düzeyde konuşma görevleri, ücret zammı görüşmesi yapmayı veya tartışma içerisinde arabuluculuk yapmayı içermektedir. Yazılı görevler, geniş bir izgeden örneğin, reklam metninde kullanılan betimleyici anlatımdan teknik kullanım kılavuzu terimine ve dolambaçlı bir raporda kullanılan düzenlemelere kadar uzanmaktadır. Bu göreve dayalı öğrenim sözcük ve gramer ile öğrencilerin tüm görevlerinin alttan desteklenmesiyle beraberinde gelmektedir. Örneğin, elementary öğrencisinin bir partide sohbette rol yapması, kendini tanıştırması ve mesleğiyle ilgili konuşması, geniş zamanı ve şimdiki zamanı kullanmasıyla gerçekleşecektir. Ancak daha öncesinde, o kişi dersin teorik bölümünde bu formları kullanmayı öğrenmiş olacaktır.

Sınıfta gazete gibi gerçek materyaller kullanılırken, ders planı genellikle kurs kitabında hazırlanan kursu takip eder ve bugünkü kurs kitapları, öğrencilerin öğrenmelerine yönelik olarak ustaca dizayn edilirler.

Genel İngilizce aynı zamanda sınav hazırlığını kapsamakta ve Cambridge FCE ya da IELTS gibi hazırlanmakta olduğunuz sınavda teste tabi olacağınız beceri türlerini içermektedir. Bunlarİletişimsel Yeterlilik başlığı altında gruplanmaktadırlar ve dört temel yeterlilikte ifade edilmektedirler:

  • Dilbilimsel yeterlilik: dilbilimsel açıdan doğru sözce oluşturma yetisi
  • Toplumsal dilbilim yeterliliği: toplumsal dilbilim açısından uygun sözce üretebilme yetisi
  • Söylev yeterliliği: kolay anlaşılır ve birbiriyle uyumlu sözce üretebilme yetisi ve
  • Stratejik yeterlilik: meydana gelen iletişim problemlerini çözebilme yetisi.

Genel İngilizce ders saati, İrlanda’daki ve dünyada İngilizce-konuşan başka ülkelerdeki çok sayıda seçkin okulda öğretilen İngilizce dil kurslarındaki stile ve ana fikre benzerdir, çünkü öğrenme İkinci Dil Edinimiyle ilgili mevcut düşünce tarafından bilgilendilrilmektedir.

Home » Genel İngilizce